ท่านเคยสงสัยไหมว่า  โลกมาจากไหน  เราอยู่ในโลกนี้เพราะอะไร

วิญญาณเรามาจากไหน

 มีคนมากมาย

ที่ได้ถามเหมือนกัน  

มีคนส่วนมาก

หมดหวังที่หาคำตอบด้

เว็บไซต์นี้มีเพื่อนำ

ท่านหาคำตอบซึ่งโลก

และสังคมตอบไม่ได้เลย

ถ้าหากว่ามีคำถาม

ที่ไม่ได้เจอ

ที่นี้ก็ขอส่งอีเมล์ให้เรา  

เราจึงจะพยายาม

                              หาคำตอบให้